Vitajte na stránkach firmy pv2c, s.r.o.

Riešenia

 • Potrebujete informačný systém alebo aplikáciu, prístupnú cez intranet alebo internet?

  Vytvoríme ju pre vás.

 • Máte problém pri výbere softvéru alebo neviete, aký softvér by vám najlepšie pomohol optimalizovať prácu?

  Poradíme vám.

 • Máte už dosť problémov s vírusmi, spyware, padajúcimi programami a bezpečnostnými „dierami“? Nepáči sa vám nutnosť aktualizovať softvér (a následne často aj hardvér), ktorý vám funkčne postačuje?

  Máme pre vás riešenie.

Informácie

Pbatenghyngvbaf Lbh ner n bofreinag jro unpxre Vs Lbh jnag n wbo va bhe pbzcnal cyrnfr znvy gb gbhtuthl ng ci2p qbg fx Unir n avpr qnl
Žena by měla rozpoznat příznaky stresu a řídit se těmito pravidly: Za
prvé, nikdy neprohlížejte došlou poštu, dokud nemáte čas v klidu si ji
přečíst. Letmé nahlédnutí do dopisu ve vás často zanechá mylný dojem
a začnete si lámat hlavu s problémem, který ani neexistuje. Uvědomte si
proto, že kus papíru nijak zvlášť nepospíchá. Může si klidně počkat
a pravděpodobně na něm není nic zvlášť naléhavého. Mnohem užitečnější je
soustředit se na to, co zrovna děláte. Za druhé, nikdy nezvedejte telefon,
když máte právě na práci něco důležitějšího. Nechte ho zvonit. Jestli vám
některá známá chce sdělit něco důležitého, určitě zavolá znovu. Za třetí,
Když na vás dolehne pohroma jako výsledek vašeho vlastního rozrušení,
přestaňte pracovat, všeho nechte, sedněte si, srovnejte si v hlavě
myšlenky a vzpamatujte se. Rozhodně nic nepodnikejte, dokud vám zase
teplota neklesne na normál. Stačí tato tři pravidla? Emocionálnějším typům
asi sotva. Máme tedy v zásobě ještě čtvrté, které zní: Když už si vůbec
nevíte rady, kudy kam, dejte si studenou koupel nebo sprchu a uvidíte, že
zchladnete a vaše rozčilení se odplaví i s vodou do městské kanalizace.
(str. 205)
		-- Parkinson
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }
    
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }