Služby

Našou hlavnou činnosťou je vývoj softvéru na zakázku, poskytujeme aj rôzne služby, prevažne spojené so softvérom s otvoreným kódom (opensource).

Využite otvoreného softvéru

V oblasti softvéru s otvoreným kódom už v súčasnosti existuje veľké množstvo aplikácií, ktoré dokážu vo väčšine prípadov úplne nahradiť svoje komerčné alternatívy. Ponúkajú všetky výhody otvoreného kódu: sú k dispozícii zadarmo, vrátane aktualizácii, v prípade potreby je možné do nich doplniť želanú funkcionalitu, „nestratia sa“ pri krachu firmy. Bez dôkladnejšieho prieskumu ale nie je také ľaké ich „nájsť“, navyše väčšinou pre ne neexistuje používateľská podpora. A hoci je medzi nimi veľa výborných produktov, otvorený kód neznamená automaticky kvalitu; dokonca mnohé známe aplikácie nie sú práve ukážkou správneho programovania a aj preto sa v nich často objavujú bezpečnostné chyby.

Naša firma neustále monitoruje situáciu v tejto oblasti (na niektorých projektoch sa aj priamo podieľame) a testuje množstvo produktov s otvoreným kódom. Vďaka tomu vám dokážeme fundovane odporučiť tie, ktoré najlepšie vyhovejú vašim potrebám a zároveň dosahujú potrebnú kvalitu. Pre mnohé z nich v prípade záujmu aj poskytujeme používateľskú podporu.

Pbatenghyngvbaf Lbh ner n bofreinag jro unpxre Vs Lbh jnag n wbo va bhe pbzcnal cyrnfr znvy gb gbhtuthl ng ci2p qbg fx Unir n avpr qnl
	Nebyl jsem nijak nadšený, když mi maminka řekla, že k nám
přijde na čaj jedna z jejích přítelkyň se svou dceruškou. Nemám holky
rád. Je to protivné, neumí si to hrát na nic jiného než na prodavačku nebo
s panenkou, a pořád to brečí. Já samozřejmě někdy taky brečím, ale vždycky
jen z vážných důvodů, jako třeba tenkrát, když se rozbila ta váza v saloně
a tatínek mi vyhuboval, ale to bylo nespravedlivé, protože jsem to
neudělal naschvál, a ta váza byla beztak hrozně škaredá. Já vím, že
tatínek nemá rád, když si hraju v domě s míčem, ale když venku pršelo.
		-- Sempé-Goscinny: Malý Mikuláš
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }
    
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }