Tag v HTML, XML a v iných jazykoch typu *ML

S pojmom „tag“ sa určite stretnete vždy, keď sa hovorí o jazykoch typu „Markup Language“. Spoznáte ich podľa toho, že ich skratka takmer vždy končí písmenami „ML“. Typickými príkladmi sú HTML a XML. Tagy sú ich základnou črtou, možno ich nazvať aj príkazmi týchto jazykov. S trochou nadsázky sa dá povedať, že akýkoľvek jazyk tohto typu je len čistý text, do ktorého boli pridané tagy.

Tag je časť textu, ohraničená znakmi „<“ a „>“. Ak potrebujete tieto znaky použiť v texte priamo, musíte ich zapísať špeciálnym spôsobom „&lt;“ respektíve „&gt;“. Tagy môžu obsahovať aj parametre vo forme názov parametra, znak „=“ a hodnota. Tag neobsahujúci znak „/“ je otvárací, tag vo forme „</...>“ zatvárací a „<.../>“ uzavretý. (Pre pochopenie viď príklady.)

Jednoduchý tag, ktorý v HTML spôsobí, že text sa zobrazí hrubým písmom:
 V tejto vete budú <b>tieto tri slová</b> hrubým písmom. 
Na základe parametra „align“ (zarovnanie) nastaveného na „right“ (vpravo), by tento kód v HTML zobrazil túto vetu zarovnanú na pravý okraj:
 <p align="right">Tento text bude zarovnaný doprava.</p> 
Na mieste tagu „br“ by sa v HTML vytvoril nový riadok. Keďže uzatvárací pri „br“ nemá význam (lebo nemá účinok od-do, ako napríklad hrubé písmo), je priamo uzavretý. Takéto niečo v klasickom HTML nie je potrebné, ale XML (a teda aj XHTML) to už vyžaduje.
 Toto bude na prvom riadku<br/>a toto už na druhom. 

Pre použitie tagov netreba veľa pravidiel, väčšina z nich je viditeľná už z uvedených príkladov. Hlavne si treba dávať pozor, aby ste nepoužili znaky „<“ a „>“ - tie treba v texte i v atribútoch tagov nahradiť takzvanými entitami, konkrétne „&lt;“ respektíve „&gt;“.

V HTML sa neraz môžete stretnúť so zápisom atribútov bez úvodzoviek (napríklad „<font color=white size=5>“). Aj keď to aktuálny štandard HTML ešte dovoľuje, veľmi sa odporúča tento zápis nepoužívať. Jednak môžete ľahko spraviť chybu a jednak XML (a teda ani XHTML) už takýto zápis nedovoľujú - hodnota každého atribútu, dokonca aj keď je číselná, musí byť uzavretá v úvodzovkách.

Pbatenghyngvbaf Lbh ner n bofreinag jro unpxre Vs Lbh jnag n wbo va bhe pbzcnal cyrnfr znvy gb gbhtuthl ng ci2p qbg fx Unir n avpr qnl
There is no such thing as a law of nature. There is only a series of laws 
relating to man's practical experience with nature. These are laws of man's 
activities. They change as man's activities change.

 -- PARROT KYNES, An Arrakis Primer
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }
    
  function perr($msg, $level)
  {
    echo $msg;
  }

  function readcsv_get_entity($fh, $sep = ';')
  {
    $entity = array();
    $attr = '';
    $eoe = false;

    while((! feof($fh)) && (! $eoe))
    {
      $ch = fgetc($fh);
      switch($ch)
      {
        case "\r":
          break;
        case "\n":
          $eoe = true;
        case $sep:
          array_push($entity, $attr);
          $attr = '';
          break;
        case '"':
          $ch = '';
          while((! feof($fh)) && $ch != '"')
          {
            $ch = fgetc($fh);
            $attr .= $ch;
          }
          $attr = rtrim($attr, '"');
          break;
        default:
          $attr .= $ch;
      }
    }

    if(feof($fh) && ($entity || $attr))
    {
      array_push($entity, $attr);
    }
    elseif(feof($fh))
    {
      $entity = false;
    }

    return $entity;
  }

  function readcsv_parsecsv($filename)
  {
    $ret = false;
    $sep = ';';
    $line = '';
    $line_num = 0;
    $cells = array();
    $names = array();

    $fh = fopen($filename, 'r');
    if(! $fh)
    {
      perr('Failed to open file \''
        . $file . "'\n", 8);
    }
    else
    {
    $line = '';
    while(! feof($fh))
    {
    $entity = readcsv_get_entity($fh, $sep);

    if($entity)
    {
    if($line_num == 0)
    {
    foreach($entity as $name)
    {
      array_push($names, trim($name, '"'));
    }
    }
    else
    {
    foreach($entity as $index => $val)
    {
    if(isset($names[$index]))
    {
      $cells[$line_num][$names[$index]]
        = trim($val, '"');
    }
    else
    {
      array_push($cells[$line_num],
        trim($val, '"'));
    }              
    }
    }
    $line_num ++;
    }
    }
    fclose($fh);
    }

    return $ret;
  }